Dobro došli na stranu  – Politika zaštita podataka o ličnosti ( u daljem tekstu: Politika) na kojoj možete da se informišete kako koristimo lične podatke i koje mere preduzimamo za zaštitu ličnih podataka korisnika.

Adresa  za korišćenje usluga ovog Portala  se nalazi na internet adresi https://www.greenfoodfarms.com  ( u daljem tekstu: Portal)

Vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava Vas kao korisnika. Politika privatnosti je kreirana u skladu sa regulativom Republike Srbije i GDPR direktivom. Saznajte više na  EU General Data Protection Regulation. Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i prezime, adresa, mail adresa, broj telefona, podatak o identifikatoru u elektronskim komunikacionim mrežama  i slični lični podaci.

Za pitanja, zahteve i dodatne informacije oko Politike, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava u vezi sa Politikom možete nas kontaktirati preko: https://www.greenfoodfarms.com/kontakt/ . Verzija ove Politike je podložna promenama. O svakoj promeni ove Politike ćemo vas blagovremeno obavestiti.

Molimo vas da se pre upoznavanje sa sadržinom Politike prethodno na ovom sajtu upoznate i sa sadržinom Uslova korišćenja Portala. Kao što je navedeno u Uslovima korišćenja , korišćenjem usluga Portala pružate nam informacije, od kojih su neke i vaši lični podaci.

Pristupanjem ovom Portalu vi potvrđujete da ste saglasni sa ovom Politikom i dajete pristanak da se podaci o vama prikupljaju. Ovu saglasnost možete u bilo kom  momentu povući, tako što čete nas o tome obavestiti i bez posebnog obrazloženja.

Vaše podatke o ličnosti čuvamo za vreme koliko je potrebno radi ostvarenja konkretne svrhe, ili pak do momenta opoziva datog pristanka, odnosno do isteka vremenskog perioda na koji ste nam dali pristanak za obradu, nakon čega se podaci brišu ili se čine neprepoznatljivim. Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do deaktivacije vašeg korisničkog naloga.Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i nakon povlačenja pristanka ili ispunjenja svrhe, u situacijama kada je to neophodno radi izvršenja naše zakonske obaveze ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

Obrađujemo lične podatke da bi korisnicima omogućili uslugu i funkcionalnosti koje nudi Portal, da bi izmerili upotrebu i unapredili Portal, zaštitili korisnike i omogućili im neometano korišćenje Portala uz pružanje podrške. 

Lični podaci se prikupljaju popunjavanjem ili korišćenjem bilo kog od obrasca/ formulara na Portalu, kao npr.:  „Kontakt“ ;  „Kreiraj svoju stranicu“; „Moj profil“, takođe prilikom dostavljanja komentara na naš sajt kao i prilikom informacija koje nam dostavljate na bilo koji način. 

Automatsko prikupljanje podataka na našem sajtu mogu da uključe detalje o korišćenju IP adrese, informacije prikupljene putem kolačića i druge tehnologije za praćenje.

Podaci se prikupljaju zbog efikasne komunikacije sa korisnicima; marketinške svrhe, sprečavanja zloupotrebe; obezbeđivanja relevantnog sadržaja Portala; promena i novina Portala; postupanje u skladu sa zakonom i regulativom.

Zaštita podataka je integrisana u sam dizajn Portala, a postavke privatnosti postavljene su na podrazumevani visoki nivo. Sva komunikacija između korisnika i sajta odvija se putem sigurnog šifrovanog protokola (https). Primenjujemo mere bezbednosti za prikupljanje, čuvanje i obradu informacija radi zaštite od neovlašćenog pristupa, izmene, otkrivanja ili uništavanja vaših ličnih podataka, kao i za to da lični podaci mogu biti otkriveni samo nadležnim organima u postupku predviđenom zakonom.

Nažalost, prenošenje informacija putem Interneta nije u potpunosti bezbedno. Iako ćemo se mi maksimalno truditi da zaštitimo vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost ličnih podataka koji se prenose na Portal – svaki prenos je na Vaš vlastiti rizik. 

Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.

Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL.

Korišćenjem ove stranice, podrazumevamo da ste upoznati i da se slažete sa odredbama ove Politike. Ako se ne slažete sa ovom Politikom, molimo Vas da ne koristite naš Portal. Vaše dalje korišćenje našeg Portala nakon izmena ove Politike smatraće se Vašim prihvatanjem dostavljenih promena.

Za sva pitanja i zahteve povodom korišćenja Vaših ličnih podataka ili ove Politike, možete nas kontaktirati  preko [email protected]

03.04.2020.