Do pre samo 100 godina, kad biste pitali nekog da Vam kaže nešto više o  pojmu lokalno uzgajane hrane, ili čak organske hrane, verovatno bi se začudio. Za hranu se podrazumevalo da dolazi iz okoline i da je lokalno uzgajana, s obzirom da fizički nije postojao nijedan drugi način njenog snabdevanja.

Vratimo se u sadašnjost i način života koji je učinio da retko razmišljamo o poreklu hrane koju konzumiramo. Veliki broj namirnica u prodavnice dolazi sa industrijskih, dalekih farmi. Distanca koje one pređu da bi stigle do nas može da broji i na hiljade kilometara dugačke puteve i kompleksne lance snabdevanja. Kad se sve skupi, ovakav način snabdevanja loše utiče na globalni prehrambeni sistem sa ekonomskog, ekološkog, ali i zdravstvenog aspekta.  

Dugačak put hrane do nas pored fizičke, nosi sa sobom i crtu velike socijalne distance između nas i hrane koju konzumiramo- drugim rečima, u većini slučajeva ne znamo ko je proizveo ono što konzumiramo, na kakvoj zemlji je uzgajano i koje su metode uzgoja korišćene. 

Andre Baronowski

Ali, postoji i druga strana ove priče. Koncept „chilometro 0“, nastao u Italiji kao jednoj od zemalja sa najvećom svešću o značaju podrške domaćih proizvođača, se uspešno bori protiv globalizacije prehrambenih sistema. Ovakva filozofija podrazumeva uzgoj, proizvodnju, prodaju i konzumiranje hrane na lokalnom nivou– namirnica koje su putovale minimalan broj kilometara da bi od proizvođača stigle do potrošača. Dakle, sve ostaje na lokalnom nivou i veza je najčešće direktna: proizvođač-potrošač. Svežina namirnica i njihov kvalitet, ali i minimalan uticaj na životnu sredinu, navode se kao samo neki od benefita ovakvog koncepta. 

Ukoliko biste se vodili ovom filozofijom i kupovali namirnice od lokalnih i domaćih proizvođača, znali biste tačno odakle i od koga dolazi voće, povrće, vino, meso, mlečni proizvodi, med i druge namirnice koje se nalaze na Vašoj trpezi, i sve to- poštujući sezone, lokalni održivi razvoj i prirodne cikluse. 

Gledajući sa društvenog aspekta, podrška i konzumiranje namirnica od domaćih proizvođača podstiče i razvoj i očuvanje tradicionalnih namirnica i proizvoda. Kupovina od lokalnih proizvođača i brendova je poštovanje zemlje koju nastanjujemo i iz koje se proizvodi stvaraju- stvarajući tako naš identitet i brend.

Imajući sve ovo u vidu, nije ni čudo što Italijani kažu da je za savršen obrok potrebno svega 5 namirnica– svežih, zdravih i lokalno uzgajanih. Svaka namirnica sa sobom nosi svoju priču i svoje poreklo, koje je tu, blizu Vas.

Jasno je da je neizbežno konzumirati i hranu koju nije moguće uzgajati na našim prostorima. Ali, nazvali mi to filozofijom „chilometro zero“ ili jednostavnije, kupovinom od domaćih proizvođača, smatramo da je uvek bolje odlučiti se za namirnice kojima znamo poreklo i čijom kupovinom zaista doprinosimo nečijem rastu i razvoju. U  današnjim okolnostima, čini se da smo krenuli da se vraćamo onome što je naše i uviđamo značaj kupovine domaćeg, ali  potrudimo se da ovu naviku prihvatimo i filozofiju produžimo na duge staze! 

Ostavi komentar